صفحه آغازین | درباره شبکه شهراد | سرویس ها | اخبار | امور مشترکین | استخدام | شکایتتماس با ما

سرویس ها :: سرویس ADSL

سرویس ADSL شهراد، ارتباط با اینترنت را با سرعتی تا ٣٠ برابر روشهای Dialup برای کاربران امکان پذیر نموده است که البته میزان سرعت به نسبت تعداد کاربران محلی online ازKb/s ٦٤ تا Mb/s 8 متغیر می باشد.

سرویس ADSL باتوجه به سرعت بالای ارتباط (در مقایسه با سرویس های Dialup) و هزینه مناسب (در مقایسه با سرویس های پهنای باند موجود) راه کاری ایده آل برای کاربران خانگی پرمصرف و کاربران تجاری (دارای شبکه داخلی) می باشد. در روش ارتباطی ADSL کامپیوتر یا کل شبکه داخلی شما در اتصال دائم با شبکه جهانی اینترنت می باشد. بدون انجام شماره گیری، بدون شنیدن بوق اشغالی و بدون اتلاف وقت جهت برقراری ارتباط، فقط با روشن کردن کامپیوتر به دنیای اینترنت قدم بگذارید.

با بهره گیری از سرویس ADSL در عصر پرسرعت تبادل اطلاعات وقت و هزینه های خود را بیهوده هدر نمی دهید. بدون هزینه های تلفن و هزینه های پنهان باتوجه به تقسیم خط تلفن به دو بخش انتقال Voice و Data توسط تکنولوژی ADSL، برقراری ارتباط با شبکه اینترنت بدون پرداخت هزینه تلفن میسر گردیده است. با سرویس ADSL بدون هیچ نگرانی از پرداخت هزینه های سنگین تلفنی و تنها با پرداخت حق اشتراک ثابت ماهانه، صرفنظر از میزان استفاده، از اتصالی مطمئن به اینترنت لذت ببرید. راه اندازی سرویس ADSL در مقایسه با ارتباط بی سیم نقطه به نقطه، P2P و Leased Line بسیار سریعتر و ساده تر بوده و ظرف مدت کوتاهی اجرا می گیرد. تکنولوژی ADSL کامپیوتر شما را در اندک زمانی به عضوی از شبکه اینترنت مبدل می نماید .

رديف

گروه

كد
سرويس

سرعت Kbps

محدوديت زماني

ترافيك انتقال  ماهيانه

شارژ ماهيانه
(تومان )

حداقل

حداکثر

1

نامحدود ماهيانه

 

U_DSL1

128

128

نامحدود
يک ماهه

نامحدود

28500

2

U_DSL2

512

512

نامحدود
يک ماهه

نامحدود

99900

1

سرویس اقتصادی

 

E_DSL1

4096

4096

نامحدود
يک ماهه

1.5 گیگ در ماه

15000

2

E_DSL2

6144

6144

نامحدود
يک ماهه

3 گیگ در ماه

30000

1

حجمي ماهيانه

G_DSL1

128

128

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

13050

2

G_DSL2

128

128

نامحدود
يک ماهه

5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

20250

3

G_DSL3

128

128

نامحدود
يک ماهه

 10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

34250

4

G_DSL4

512

512

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

15300

5

G_DSL5

512

512

نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

22500

6

G_DSL6

512

512

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

36500

7

G_DSL7

1024

1024

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

18300

8

G_DSL8

1024

1024

نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

25500

9

G_DSL9

1024

1024

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

39500

10

G_DSL10

2048

2048

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

22800

11

G_DSL11

2048

2048

نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

30000

12

G_DSL12

2048

2048

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

44000

13

G_DSL13

4096

4096

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

29400

14

G_DSL14

4096

4096

نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

36600

15

G_DSL15

4096

4096

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

50600

16

G_DSL16

6144

6144

نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

38700

17

G_DSL17

6144

6144

نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

45900

18

G_DSL18

6144

6144

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

59900

19 G_DSL19 8192 8192 نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

51300
20 G_DSL20 8192 8192 نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

58500
21 G_DSL21 8192 8192 نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

72500
22 G_DSL22 10240 10240 نامحدود
يک ماهه

3 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم نیم بها

71500
23 G_DSL23 10240 10240 نامحدود
يک ماهه

 5 گيگا بايت
2 تا 8 صبح  حجم رایگان

78750

24

G_DSL24

10240

10240

نامحدود
يک ماهه

10 گيگا بايت
2 تا 8 صبح حجم رايگان

92750  • پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه و يكساله  هزينه يكجا بترتيب مشمول 3 و 6 و 12 % تخفيف مي باشد .

  • به مبالغ فوق 1050 تومان بابت آبونمان مخابرات مربوط به سرويس ADSL افزوده ميشود.

  • طبق ماده 16 و 38 قانون "ماليات بر ارزش افزوده"، مصوب 1387/2/17 کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کليه صورتحسابهای صادره  برای هر مرحله پرداخت %6  ماليات و عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد.

  • پیگیری ثبت نام و آموزش نصب و راه اندازي سرويس ADSL  به صورت تلفنی 10000 تومان  ولي درصورت نياز به راه اندازي درمحل كاربر به صورت اختیاری جهت مراجعه پرسنل فني به محل ، مبلغ 15000 تومان توسط شركت اخذ خواهد شد .

  • در سرويس هاي فوق حداکثر سرعت ارتباط با اينترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده مي باشد و اختصاصي نمي باشد.

  • در سرويسهاي حجمي درصورت اتمام مدت يكماهه و عدم استفاده حجم خريداري شده به ماه بعد منتقل نميگردد .

  • سرويسهاي بالاتر از 128 كيلوبيت دريافت , اداري محسوب ميگردد .

  • در سرويسهاي حجمي براي مشتركين خانگي سرعت Kbps 128 و مشتركين اداري 512 Kbps  تنظيم می گردد.

  • درصورت اتمام سرويسهاي حجمي زوتر از يك ماه مشترك ميتواند براي شار‍‍‍ژ جديد اقدام نمايد.    

  • ارتقاء سرعت سرويس در هر زمان باپرداخت هزينه در محدوده نوع سرويس قبلي امكان پذير مي باشد.

  • درصورت اتمام هر نوع از سرويسها مشترك ميتواند براي شار‍‍‍ژ جديد از سرويسهاي ديگر نيز استفاده نمايد.

  • كليه سرويسها داراي آدرس اينترنتي  IP Valid بصورت متغير Dynamic مي باشد و در صورت نياز به IP Valid اختصاصي Static در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير ميباشد.

  • راه اندازي سرويس پس از تكميل كليه مدارك از سوي مشترك و ثبت نام قطعي و عدم بروز مشكلات از سوي مركزمخابرات مربوطه حداكثر 48 ساعته انجام مي پذيرد.

  • خريد مودم از اين شركت اجباري نميباشد ولي به مشتركين پيشنهاد ميشود جهت پيشگيري از مشكلات پيش بيني نشده و ارائه پشتيباني بهتر و همچنين تاييد صلاحيت مودم مورد استفاده خود از يكي از انواع مودم هاي آزمايش و ارائه شده اين شركت استفاده نمايند.

  • در صورت اتمام مدت سرويس و عدم شارژ مجدد حداكثر يك هفته بعد ارتباط خط از طريق مخابرات جمع آوري مي شود و مشترك ميتواند در صورت تمايل براي نگهداري از اشتراك خود با پرداخت آبونمان مربوطه حداكثر تا 3 ماه در مراکزی که امکانات وجود دارد رزرو بماند.

  • كليه سرعتها و حجم هاي تعريفي بر اساس بيت بر ثانيه ميباشد و مشتركان دقت نمايند با سرعت بايت بر ثانيه كه براي سنجش Download استفاده مي شود در انتخاب سرويس اشتباه ننمايند.

  • در سرویسهای حجمی مشترک می تواند برای طول مدت سرویس موجود خود اقدام به خرید یک تا پنج گیگا بایت حجم اضافه ، به مبلغ هر گیگا بایت 3600 تومان بنماید.  ردیف

  مرکز تلفن

  وضعیت

  پیش شماره

  1

  مجتمع مسكوني نگين فراز (سعادت آباد)

  فعال

  2212

  2 شهید جعفری

  فعال

  2217 الی 2218

       

  2240 الی 2243

  3 شهید غریبی

  فعال

  2220 الی 2224

       

  2267 الی 2269

  4 پیروزی

  فعال

  3330 الی 3336

       

  3378 الی 3379

  5

  آیت الله کاشانی

  فعال

  4400 الی 4409

  6

  شهيد زارعي

  فعال

  4410 الی 4417

  7

  شهيد سعادتمند

  فعال

  4420 الی 4428

  8

  شهید کاظمیان

  فعال

  4430 الی 4436

  9

  پیام نور

  فعال

  4440 الی 4449

   

  4460 الی 4461

  10

  شهید توکلی

  فعال

  4450 الی 4458

  11

  مجتمع تجاری اداری طوبی (جنت آباد)

  فعال

  446077 الی 446081

  12

  شهيد صالح طبري

  فعال

  4463 الی 4469

  13

  شهید حق شناس

  فعال

  4470 الی 4476

  14

  شهید یزدان پناه

  فعال

  4480 الی 4487

  15

  فرد اسدی

  فعال

  6600 الی 6608

  16 مالک اشتر

  فعال

  6667 الی 6668

       

  6635 الی 6639

     

   

  6683 الی 6690

     

   

  6619 الی 6620

  17

  توحید

  فعال

  6642 الی 6643

   

  6656 الی 6659

   

  6690 الی 6694

  18

  ابوذر

  فعال

  6660 الی 6669

  19

  ولیعصر

  فعال

  7750 الی 7753

       

  7760 الی 7763

  20 حکمت شعار

  فعال

  7718 الی 7724

       

  7727 الی 7727

     

   

  7744 الی 7745

     

   

  7749 الی 7749

     

   

  7780 الی 7780

       

  7789 الی 7789

  21 عاطف

  فعال

  7770 الی 7774

       

  7786 الی 7788

     

   

  7729 الی 7729

  22

  شیخ فضل ا... نوری

  فعال

  8803 الی 8806

       

  8820 الی 8821

     

   

  8860 الی 8862

  23

  مرحوم نهری

  فعال

  8807 الی 8809

       

  8836 الی 8838

     

   

  8856 الی 8859

  24

  شهید نصرالهی

  فعال

  8823 الی 8829

  25

  شهید بهشتی

  فعال

  8840 الی 8847

  26 کلانتری فعال 8819 الی 8820
        8864 الی 8867
        8877 الی 8879
        8885
        8887 الی 8888
  27 شهید باهنر   2260 الی 2264
        2660
        2200
  28 ملت   3311
        3390 الی 3399
  29 شهید رجائی   8889 الی 8894
        8880
  30 دانشگاه   6640 الی 6641
        6695 الی 6697
        6646 الی 6649
        6645
  31 مجتمع نور   88226 الی 88228  لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از راه اندازی سرویس ADSL در منطقه مورد نظر همین امروز با شماره تلفن44091122 تماس حاصل فرمائید.


شرکت شهراد شبکیه دارای مجوز ISP به شماره 212-16- 11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایویی، نماینده شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره مجوز PAP (ندا) ٣١٠/١٢/١٦٥٩٧و شرکت کاراامین ارتباط به شماره مجوز PAP (ندا) ٣١٠/١٢/١٦٥9٩ می باشد. نمایش مجوز


خط مشی استفاده از
سرویس های ADSL

امورمشتریان
ثبت نام - تمدید - خرید و پرداخت

ورود به امور مشترکین

ورود به پست الکترونیک
نام کاربری:
ex.: you@yourdomain.com
کلمه عبور:
سرویس اینترنت پرسرعت
  نام کاربری:  
  کلمه عبور:
 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شهراد شبکیه

تاریخ به روز رسانی: (11:30)  1393/5/27